top of page

Όροι Χρήσης

Ο παρών ιστότοπος (website) www.kaimemellei.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου του Παρισούλη Ανδρέα με Α.Φ.Μ. 047530014, οδός Αριστοφάνους 30 Άλιμος Αττικής και ΓΕΜΗ 337959. Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του Καταστήματος. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοιδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

bottom of page